Projektas: Geležinkelio kontaktinio tinklo statybos ir Lentvario traukos pastotės rekonstravimo techninis projektas

Užduotis: Rekonstruoti 110kV atvirą skirstyklą, įrengti 110/ 27,5 kV transformatorius, 27,5 kV ir 10 kV uždarą skirstyklą, numatyti elektros energijos apskaitą, pastotės žaibosaugą, įžeminimą, teritorijos apšvietimą.

Projektiniai sprendiniai: Pastotės teritorijoje numatoma montuoti 110 kV įrangą,  110/27,5 kV ir 110/10kV transformatorius, projektuojamos 27,5 kV ir 10 kV uždaros skirstyklos, rekonstruotas esamas PVP.

Suprojektuojamas atviros bei uždaros skirstyklų, PVP apšvietimas, žaibosauga, apsauga nuo viršįtampių, įžeminimas. Įvertintas esamų laidininkų tinkamumas, atsparumas ir kt.

Atlikti trumpųjų jungimų srovių skaičiavimai.

Suprojektuota elektros energijos apskaitos ir momentinių duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Įrenginių
apsaugai numatyti relinės apsaugos terminalai.

Užsakovas: AB „Lietuvos geležinkeliai“

Metai: