Projektas: 330/110/10 kV Vilniaus TP galių didinimo techninis projektas.

Užduotis: Dėl padidėjusio elektros energijos suvartojimo numatoma esamus 175 MVA galios autotransformatorius keisti naujais 300 MVA galios autotransformatoriais.

Projektiniai sprendiniai: Suprojektuoti autotransformatoriai numatyti prijungti prie esamos rekonstruotos alyvos surinkimo sistemos, įrengiama autotransformatorių monitoringo sistema bei ryšio traktas iki pastotės bendrapastotinio komutatoriaus. Atlikti skaičiavimai rodo, kad esama 330 kV įranga bei šynuotė pagal pirminę srovę tinkami tolesnei
eksploatacijai. 10 kV įrenginiai taip pat tinkami eksploatacijai. Pagal skaičiavimus 110 kV skyrikliai, 110 kV pusės esama lanksti šynuotė bei aparatiniai gnybtai netinkami tolesnei eksploatacijai su naujais autotransformatoriais, todėl laidai ir aparatiniai gnybtai keičiami naujais.

Užsakovas: AB „Litgrid“

Metai: 2018 m.