Projektas: Vėjo jėgainės Kuke (Suomija) 220/33 kV pastotės rekonstrukcija

Užduotis: suprojektuoti jėgos transformatoriaus apsaugų spintą.

Projektiniai sprendiniai: Suprojektuota vėjo jėgainės galios transformatoriaus apsaugų spinta. Pateikti relinės apsaugos, TSPĮ spintos, kintamos srovės skydo principinių, montažinių schemų, aparatūros išdėstymo brėžiniai, įrangos specifikacijos ir įrangos kiekių žiniaraščiai, kabelių ryšių schemos bei kabelių žiniaraščiai.

Užsakovas: „ELTEL NETWORKS OY“. Suomija

Metai: 2014 m.