Projektas: SCADA nacionalinio centro steigimo projektas, Jordanija.

Užduotis: parengti 53-jų transformatorinių pastočių rekonstrukcijos projektus, suprojektuojant esamų narvelių relinę apsaugą ir automatiką, informacijos surinkimą ir perdavimą (TSPĮ spintas).

Projektiniai sprendiniai: Suprojektuota esamų 53-jų pastočių narvelių relinė apsauga ir valdymas, informacijos surinkimas ir perdavimas į naujai projektuojamas TSPĮ spintas. Pastotėse numatyti nauji nuolatinės srovės skydai. Atlikti pakeitimai esamoje pastočių dokumentacijoje. Be principinių bei montažinių schemų pateikti pastočių planai, kabelių trasų brėžiniai,  įrangos išdėstymo uždarosiose skirstyklose bei įrenginių išdėstymo naujose spintose brėžiniai. Pateiktos kabelių ryšių schemos, kabelių bei papildomai montuojamos įrangos žiniaraščiai, signalų sąrašai.

Užsakovas: „EDCO“ – „EITECH“. Jordanija – Švedija.

Metai: 2017-2018 m.