Paslaugos

Projektavimo paslaugos:

Elektrotechnika

 • 0,4 – 400 kV atviros ir uždaros skirstyklos;
 • Skirstomieji punktai;
 • Modulinės transformatorinės;
 • Elektros linijos;
 • Nuolatinės ir kintamosios srovės skydai.

Relinė apsauga ir automatika

 • Trumpųjų jungimų srovių ir RAA nuostatų
  skaičiavimai;
 • Apsaugų ir valdymo spintų užduotys
  gamybai;
 • Užduotys skirstyklų gamybai;
 • 0,4 – 400 kV atviros ir uždaros skirstyklos;
 • Transformatorių pastotės.

Valdymo sistemos ir telekomunikacija

 • Pastočių valdymo sistemos;
 • SCADA sistemos;
 • Elektroniniai ryšiai;
 • Apsauginė ir gaisrinė signalizacija.

Statinių inžinerija

 • Metalo konstrukcijos;
 • Pamatai;
 • Sklypų planai;
 • Privažiavimo keliai;
 • Šildymas, vėdinimas, apšvietimas.

Pramonės sritys ir objektai:

Elektros energijos gamyba, perdavimas ir skirtymas

 • Transformatorių pastotės;
 • Skirstomieji punktai;
 • Modulinės transformatorinės;
 • Šiluminės elektrinės;
 • Elektros linijos;
 • 0,4 – 400 kV atviros ir uždaros skirstyklos.

Pramonė ir transporto infrastruktūra

 • Geležinkeliai;
 • Gamyklos ir kiti pramonės objektai.

Atsinaujinančios el. energijos šaltiniai

 • Hidroelektrinės;
 • Vėjo jėgainės;
 • Saulės jėgainės.

Privatūs elektros energijos vartotojai

 • Privatūs gyventojų namai, sklypai;
 • Įmonės ir kiti privatūs objektai.