Projektas: 110/10 kV Šiaurinės transformatorių pastotės 110 kV galios transformatorių keitimas.

 

Užduotis: paruošti darbo projektą su elektrotechnikos, konstrukcijų  dalies bei relinės apsaugos sprendiniais, susijusiais su transformatorių T-1 ir T-2 keitimu. Įvertinti pakeitimus transformatorių apsaugos spintose bei signalų sąraše.

 

Projektiniai sprendiniai: naujų transformatorių įrengimui atviroje skirstykloje suprojektuotos metalo konstrukcijos, parengti 10 kV kabelių prijungimo prie transformatorių išvadų, maitinimo ir valdymo kabelių keitimo, transformatorių įžeminimo sprendiniai. Įvertinti pakeitimai esamose transformatorių apsaugos spintose bei pastotės signalų sąraše. Užsakovui pateiktas atviros skirtyklos planas su projektuojamų kabelių trasomis, 10 kV kabelių prijungimo prie transformatorių pjūvių brėžiniai, metalo konstrukcijų brėžiniai, brėžiniai su pakeitimais relinės apsaugos ir valdymo dalyje, įrenginių žiniaraščiai bei specifikacijos, pakoreguotas signalų sąrašas.

 

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“.

 

Metai: 2014 m.