Projektas: Kruonio HAE generatorių, blokinių transformatorių bei 330 kV šynuotės elektrinių apsaugų pakeitimo techninis-darbo projektas.

Užduotis: modernizuoti visų keturių Kruonio HAE hidrogeneratorių, pagrindinių transformatorių bei 330 kV šynuotės elektrines apsaugas, siekiant padidinti jų patikimumą ir sumažinti aptarnavimo sąnaudas.

Projektiniai sprendiniai: hidrogeneratorių ir transformatorių relinei apsaugai parenkama po dvi nepriklausomas viena kitą dubliuojančias apsaugas. Atlikti relinės apsaugos nuostatų skaičiavimai. Parinkti didelio patikimumo, žemų elektros energijos sąnaudų ir atsparūs įvairiems trikdžiams RAA terminalai. Apsaugų relės integruojamos į DVS sistemą.

Užsakovas: AB „Lietuvos energija“

Metai: 2012 m.