Projektas: 110/10 kV Kauno Hidroelektrinės (HE) 110 kV skirstyklos rekonstravimo darbo projektas.

Užduotis: 110 kV skirstyklos rekonstravimas bei su tuo susiję pakeitimai perdavimo tinkle.

Projektiniai sprendiniai: visi 110 kV skirstyklos pirminės komutacijos įrenginiai keičiami naujais. Suprojektuotas naujas modulinis pastatas, kuriame įrengiami kintamosios ir nuolatinės srovės skydai, akumuliatorių baterija su krovikliais, relinės apsaugos ir valdymo, teleinformacijos surinkimo ir perdavimo, telekomunikacijų spintos. Atlikus skaičiavimus parinkti matavimų transformatorių, mikroprocesorinė RAA įranga su savikontrolės sistema. Suprojektuotas 110 kV skirstyklos visų komutacinių aparatų, įžemiklių valdymas iš DVS (vietinis, nuotolinis), elektros energijos apskaitos. Teleinformacijos surinkimas ir perdavimas vykdomas per suprojektuotą TSPĮ spintą. Suprojektuotas duomenų perdavimo traktas. Numatyta skirstyklos fizinės apsaugos sistema.

Užsakovas: AB „Litgrid“

Metai: 2015 m.