Dar vienas įgyvendintas projektas

Patalpinta: Uncategorized @lt | 0

UAB „Holo projects“ atliko projektavimo darbus 110/35/10 kV Skiemonių TP (Anykščių r. sav.)

2018 m. ruduo UAB „Holo projects“ įmonėje prasidėjo projektavimo darbais rekonstruojamoje 110/35/10 kV Skiemonių transformatorių pastotėje. Įmonė vykdo projektavimo darbus tiek Perdavimo, tiek Skirstomajame tinkle.

Perdavimo tinklo dalyje (AB „LITGRID“) demontuojamas 110 kV transformatoriaus narvelis ir jo priklausiniai: transformatorius T-2, jungtuvas T-102, transformatoriai ST-T102, 110 kV skyriklis, įžemiklis, kabeliai, metalo konstrukcijos, pamatai. Transformatorius T-1 – keičiamas nauju 6,3 MVA galios transformatoriumi. Perdavimo tinklo savosios reikmės permaitinamos iš projektuojamų 0,4 kV galios paskirstymo skydų. UAB „Holo projects“ atitinkamai atliko pakeitimus esamuose Perdavimo tinklo brėžiniuose.

Skirstomojo tinklo dalyje (AB „ESO“) projektuojamas karkasinis modulinis pastatas, kuriame bus įrengta viena 10 kV narvelių šynų sekcija, kintamosios ir nuolatinės srovės skydai (gamintojas – UAB „Elga“), taip pat automatinės elektros energijos apskaitos spinta, transformatoriaus T-1 apsaugų bei kompensacinės ritės valdiklio spinta, TSPĮ spinta. Be keičiamo 6,3 MVA galios transformatoriaus atviroje skirstykloje numatyta įrengti naują savų reikmių ir kompensacinės ritės transformatorių, 10 kV įtampos kompensacinę ritę, savų reikmių transformatorių. Naujiems 10 kV ASĮ įrenginiams suprojektuoti pamatai bei metalo konstrukcijos, įrenginių prijungimui – kabeliai ir naujos gnybtų spintos. UAB „Holo projects“ atliko pastotės žaibosaugos, įžeminimo ir apšvietimo projektavimo darbus, taip pat numatė relinės apsaugos ir automatikos, procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių bei kt. projektinius sprendinius. Dalis 35 kV ir 10 kV oro linijų keičiamos į požemines kabelines linijas.